Werksgroepe

Ons lidmate word aangemoedig en het geleentheid om hulle gawes en talente aan te wend ter opbou van die gemeente en ter bevordering van God se Koninkryk. Een van die maniere om dit te doen is om by ‘n gemeente werksgroep in te skakel. Hier onder volg 'n lys van die huidige werksgroepe wat reeds aktief werksaam is.
Showing 10 items
WERKGROEPBESKRYWING
Sort 
 
Sort 
 
WERKGROEPBESKRYWING
Vennootskap Sake wat die vennootskap met NHK raak 
Katkisasie Geloofstoerusting van ons jeug medewerkers 
Jeug Diens, kampe, byeenkomste, toerusting, groei ... 
Kommunikasie (sluit bemarking in) Dat almal weet van alles en nuuskierig bly ...  
Gasvryheid Eet, drink, vrolik wees en welkom voel ... 
Finansies Goed en geld ... 
Erediens Liturgie, sang, musiek, spesiale dienste (Paas-/ Kersfees ens.) 
Diakonie Gemeenskap van die Heiliges: omgee, help, meeleef, ondersteun, praktiese liefde… 
Ouderlinge Herderskap: leiding gee, sorg dra en toerusting gee 
Administratiewe Beampte Geintegreerde administrasie 
Showing 10 items