Eredienstye

Die kerkgebou waar ons eredienste plaasvind is die gesamentlike eiendom van die Gereformeerde Kerk Midrand en die Hervormde Gemeente Midrand.

Hier onder volg ons Gereformeerde eredienstye.
 

 WANNEER

 HOE LAAT

Sondae

 09:00 (Gesamentlik met die Hervormde Kerk Nagmaal 

 09:00

 Goeie Vrydag, Paas Sondag en Kersdag

Of soos gereel met ander gemeentes

 09:00

 Hemelvaartdag

 19:00

 Katkisasie (Gr 1 tot 12)

Kinderkerk (Gr 1-4)    

 Begin 10 minute na afloop van erediens

Tydens die diens net na Bybellees