Kollektes

Daar word elke Sondag vir 'n seker instansie/groep kollektes opgeneem tydens die diens, en deur die jaar aangewend vir die behoeftes of doelwitbereiking van die groep.  Ds Peet sal voor kollekte inname 'n verduideliking gee van waarvoor dit sal gaan. Die inligting word ook gepubliseer in die Mosterdsaadjie. Ons bedank u vir u getroue en onbaatsugtige bydraes.
Comments