Mosterdsaadjie

Ons weeklikse nuusbrief staan bekend as “Die Mosterdsaadjie”. Dit bevat nuttige inligting soos algemene reelings, kennisgewings oor byeenkomste en sosiale/kerklike aktiwiteite of gebeure in die gemeente, wel en wee van lidmate, advertensies, verjaarsdae, Peet se Blog, diens inligting, kerklike statistieke en vele meer. Die Mosterdsaadjie word per e-pos aan al ons gemeente lede gestuur op Vrydae voorafgaande tot die diens. Indien u 'n kopie per e-pos verlang, stuur gerus u e-pos adres en versoek aan ons deur, na gkm.mosterdsaadjie@gmail.com. Daar word ook 'n fisiese kopie by die kerk deure beskikbaar gestel voor die diens begin.